Training pentru aptitudini unice şi tehnici de mentoring
Statisticile europene comparative relevă un număr crescut de falimente în sectorul IMM-urilor din ţările membre ale Uniunii Europene. În noile state membre din centrul şi estul Europei, acest lucru este un fenomen şi mai frecvent, peste media europeană. Având în vedere contribuţia crescută a sectorului IMM-urilor asupra PIB-ului, trebuie căutate remedii pentru suportul IMM-urilor în continuarea activității. Datorită acestor motive este necesară o identificare a deficienţelor, care pot fi atribuite sustenabilităţii scăzute a IMM-urilor, şi umplerea acestor goluri. Acest aspect a devenit o prioritate pentru economiile naţionale din cadrul Uniunii. Analiza de faţă a sensibilizat Facultatea de Business din Budapesta (Budapest Business School), în sensul dezvoltării şi extinderii sistemului programei sale care vizează IMM-urile, cu ajutorul unei serii de proiecte europene.

Ultimul element din această serie este proiectul „TRUST ME”.

More information regarding the project, in English, can be found on the project website www.trust-me-project.eu.
The summary of the project can be downloaded in PDF format here.

Expunerea motivelorProiectele desfășurate de BBS au produs materiale de formare pentru diverse grupuri ţintă de IMM-uri şi potenţiali antreprenori. Diversele cursuri care au ca finalitate eliberarea unei diplome, precum şi cursuri mixte de formare fără eliberarea unei diplome (b-learning) au fost adaptate nevoilor anumitor grupuri de IMM-uri şi au dezvoltat capacitatea de predare a personalului didactic în sistemul on-line.

Totuşi, în măsura implicării programului operaţional pentru IMM-uri, experienţa noastră de training şi feed-back-ul antreprenorilor participanţi au demonstrat că formarea tradiţională, şi chiar şi formarea de tip e-learning, nu mai constituie metode ideale pentru antreprenori, şi că diferitele tipuri de consiliere se dovedesc a fi un mecanism mai eficient. Partenerii au realizat că este necesară o abordare de consiliere/îndrumare pentru accesul uşor al antreprenorilor. Această abordare cu totul nouă necesită o schimbare importantă a mentalităţii personalului didactic.

Această analiză a dus la naşterea proiectului „TRUST ME”.

Obiective și Grup ȚintăPrincipalul obiectiv al proiectului constă în elaborarea unui curs de formare atestat internaţional pentru viitorii mentori ai IMM-urilor, care, cu ajutorul noilor cunoştinţe, abilităţi personale şi sociale dobândite, pot colabora cu managerii de IMM-urilor în calitate de consilieri de proces, într-un mediu mai personal şi mai abordabil din punct de vedere social. Pe lângă materialul de pregătire al mentorilor, se va elabora o procedură de evaluare şi monitorizare continuă la nivel începător, având ca finalitate evaluarea finală a rezultatelor obţinute de absolvenţi. Proiectul se va incheia cu sesiuni de training pilot care au ca scop final adaptarea materialelor la nevoile cursantilor.


Grupuri ţintă


 • Membrii personalului didactic a instituţiilor de educaţie şi formare profesională (EFP) vor învăţa modelul de consiliere francez şi finlandez şi, prin intermediul cursului, vor deveni mentori de IMM-uri;
 • Masteranzii de studii economice vor avea acces la cursurile integrate ca sesiuni de formare facultative în sistemele programei instituţiilor EFP;
 • Antreprenorii sau alţi experţi în domeniul economic.

ParteneriatNoua abordare presupune o asociere eterogenă a unor parteneri care dețin competenţe complementare. Pe lângă instituţiile de formare profesională finlandeze, române şi ungare, a fost invitată în cadrul parteneriatului o reţea de asociaţii internaţionale de mentori în curs de dezvoltare (cu rădăcini franceze), precum şi reprezentați ai IMM-urilor din Ungaria și România.


Budapest Business School

Budapest Business School

Andrea MADARASI-SZIRMAI,
Decan adjunct, Afaceri Internaţionale şi Cercetare

Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Lahti

Universitatea de Ştiinţa Aplicate din Lahti

Miika KUUSISTO,
Manager de proiect

Universitatea Babeş-Bolyai

Universitatea Babeş-Bolyai

Prof.univ.dr. Mihaela LUȚAȘ,
Prorector responsabil cu relațiile în mediul de afaceri

AdInvest International

AdInvest International

Jacques PONS,
CEO

BUSINESS Ungaria – Confederaţia Angajatorilor şi Industriaşilor Maghiari

Confederaţia Angajatorilor şi Industriaşilor Maghiari

István WIMMER,
Secretar General

CDM Consulting – Fundaţia Centrul de Dezvoltare Managerială

CDM Consulting – Centrul de Dezvoltare Managerială

Florin PETEAN,
Director Executiv

RezultateNoile cursuri vor fi integrate în sistemul de cursuri al participanţilor, în vederea asigurării sustenabilităţii. Se va încerca acreditarea cursurilor în ţările participante. Partenerul internaţional se va asigura că mentorii certificaţi primesc recunoaştere internaţională de mentor IMM. Proiectul va stabili baza dezvoltării reţelei naţionale şi internaţionale de mentori IMM, care vor fi conduşi de partenerul internaţional.


Abilitati intelectuale
 • Cadru de competență pentru mentori (cercetare);
 • Instrument de evaluare la nivel începător;
 • Modul de formare: abilitățile personale și sociale ale unui mentor;
 • Modul de formare: diagnostic și instrumente conexe;
 • Instrument de continuare și de evaluare finală;
 • Îndrumari de înființare a Centrelor de suport IMM;
 • Documente de acreditare.
Evenimente multiplicator
 • Sesiuni de formare internațională pentru membrii personalului, în Franța;
 • Workshop-uri de răspandire a conceptului, conferințe;
 • Training-uri in cele 4 țări.

Informaţii de contactUniversitatea Babeş-Bolyai


Manager de proiect
Prof. Dr. Mihaela LUTAŞ, Prorector
Coordonator profesional
Dr. Teodora Viorica FĂRCAŞ
Tel: +40 740 477 204
E-mail: teodora.farcas@econ.ubbcluj.ro
Coordonator
Prof. Dr. Adriana TIRON TUDOR
Tel: +40 726 779 474
E-mail: adriana.tiron@econ.ubbcluj.ro

Fundația Centrul de Dezvoltare Managerială


Manager de proiect
Florin PETEAN, Director General

Coordonator profesional
Donatela PREDA, Director adjunct

Coordonator
Sorana ROTTA, Consultant senior
e-mail: office@cdm.ro